Informacija o stanju vodostaja rijeke Bosne u 21:00 sat

Trenutno se na većini hidroloških stanica na slivu Bosne bilježi stagnacija i blago opadanje vodostaja.

Na VS Maglaj, rijeka Bosna, te VS Karanovac, rijeka Spreča, vodostaji su još uvijek iznad kote pri kojima počinje obavještavanje o mogućnosti pojave plavljenja (za poplavna područja definisana FOP-om), ali se na istim bilježi trend stagnacije i blagog opadanja.
Prema prognostičkim meteorološkim modelima maksimalne padavine su prošle tokom prošle noći. Prognozira se pad intenziteta padavina na minimalne vrijednosti tokom noći.
Prema prognoznim hidrološkim modelima prognozira se blago opadanje vodostaja na stanicama u slivu rijeke Bosne, te postepena stabilizacija vodostaja.

Agencija za vodno područje rijeke Save