Predstavljeni rezultati rada Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK u 2018. godini

Na današnjoj press konferenciji predstavljeni su rezultati rada Zavoda Zdravstvenog osiguranja u 2018. godina, koja je ocjenjena kao veoma uspješna.

Direktorica Mirzeta Subašić istakla je da su ostvareni izvanredni prihodi, uz dva projekta, aplikacija e-recept, i „Kupi markicu ne plaćaj participaciju“.

„Prihodi su ostvareni u iznosu od  184.526.900 KM, što je čak za  16.276.239 KM ili 9,7% više  u odnosu na 2017. godinu, a za 1,6 % ( 2.967.600 KM) veći u odnosu na planirane. Rashodi su ostvareni u iznosu od 177.574.018 KM, što je za 3.885.282 KM ili 2,1% manje od planiranih Finansijskim planom, a za 7,9 % ili 13.053.616 KM više u odnosu na 2017. godinu“ istakla je Subašić.

Zavod Zdravstvenog osiguranja je 2018. godinu završio sa viškom prihoda u iznosu od 6.952.882 KM. Za finansiranje zdravstvene zaštite i drugih prava izdvojeno je  98,4 % (bilo 97,40 %) ukupnih rashoda, dok materijalne troškove Službe Zavoda i druge tekuće rashode i kapitalni izdaci čine 1,6% (bilo 2,6%). Većina rashoda se kreće u planiranim okvirima.

Za finansiranje zdravstvene zaštite svim nivoima u kantonu izdvojeno je 118.599.177 KM što je za 10.030.732 ili 9,24% više u odnosu na isti period prošle godine.

Materijalni troškovi Službe Zavoda su za 268.571 KM ili 8,6% manji od planiranih, a manji su i u odnosu na prošlu godinu za 67.793 KM ili 2,3%.

Po prvi put od osnivanja u toku 21 godine poslovanja Zavod je pokrio kompletan akumulirani višak rashoda (gubitak), mada je prošle godine urađen rebalans u iznosu od 7,6 miliona KM, te su proširena prava osiguranih lica, od koji su najznačajniji:

  • 100% refundacija troškova usluga PET/CT
  • Povećanje refundacije za vantjelesnu i medicinsku potpomognutu oplodnju
  • finansiranje PORT sitema za onkološke pacijente
  • finansiranje operacije stražnjeg segmenta oka,
  • izdvojili smo više 6,7 % za lijekove, u odnosu na prošlu godinu, ( clexane za trudnice u kompletnoj količini)
  • za banjsko-klimastko liječenje 14 % više sredstava u onosu na prethodnu godinu, te
  • ortopedska i druga pomagala 6,2 %.

„Važno je naglasiti da izdvajamo značajna sredstva za prevencju, tako da smo jedini Zavod koji  finansira besplatne mamografske preglede kako u javnim, tako i privatnim zdravstvenim ustanovama“, kazala je direktorica ZZO ZDK.

Pomenuti procenti, od 98,4 % izdvajanja za zdravstvenu zaštitu i samo 1,6 % za troškove Službe Zavoda su pokazatelji, koji govore da se u Zavodu vodi računa o načinu trošenja sredstava od doprinosa.

Implementiran e-recept u Zeničko-dobojskom kantonu

„Zavod kontinuirano radi na informatizaciji zdravstvenog sistema u Zeničko-dobojskom kantonu. Možemo se pohvaliti činjenicom da je u potpunosti implementiran e-recept. Na području Zeničko-dobojskog kantona 97,21 % se propisuju elektronski recepti, a u općinama Maglaj i Doboj Jug u 100 % procentu“ naglasila je na današnoj press konferenciji direktorica Mirzeta Subašić.

Elektronski recept je zamjena za pisani recept, sa višestrukim prednostima kako   ljekarima u ispravnom pisanju i isključivanja grešaka  u propisivanju  lijekova, do tačnog definisanja doze  i količine propisanog lijeka u liječenju pacijenta, ali i regulisanju potrošnje lijekova.

Osigurana lica uvođenjem e-recepta imaju brzu i kvalitetnu uslugu i mogućnost realizacije, odnosno podizanja lijekova u bilo kojoj apoteci na području Kantona.

Poređenja radi, ovih dana u Tuzlanskom kantonu svi farmaceuti, kako u javnim tako i privatnim apotekma su odžali štrajk upozorenja, između ostalog,  radi sporog i neefikasnog načina rada, konkretno ručnog pisanja i unosa recepeta, što je još jedan pozitivan pokazatelj uvođenja e-recepta u našem Kantonu, rečeno je ovom prilikom.

Završena uplata markica za 2019. godinu

Drugu godinu za redom realiziran je projekat uplate markica zdravstvenog osiguranja, čijom kupovinom su osigurana lica oslobođena plaćanja participacije prilikom korištenja zdravstvene zaštite.

„Ostvareni prihod od markica ocjenjen je kao dobar. Ukupan broj  uplaćenih markica je preko 52.000. Na ime markica Zavod je ostvario prihod od oko 1.000.040 KM“, zaključila je Subašić.