Računi za grijanje će biti umanjeni za period redukcije

Isporuka grijanja prema potrošačima u Zenici normalizovana je nakon redukcije koja je bila na snazi od 12. marta.

Iz kompanije ArcelorMittal Zenica pojašnjeno je da je zbog redukcije došlo zbog puštanja u rad dva dodatna, iznajmljena kotla, koja rade na zemni plin. U međuvremenu, pokušavalo se doći i do veće cijene za isporuku grijanja iz ove kompanije, s obzirom da novi sistem iziskuje veće troškove. Do povećanja cijena neće doći, saznajemo od direktora Javnog preduzeća Grijanje, Seada Kaknje, koji je dodao da će za dane sa redukovanom isporukom grijanja, računi biti umanjeni. (Sanja Stević)