Održana javna rasprava o Nacrtu Ugovora sa preduzećem ALBA

Nacrt Ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti između Grada Zenice i preduzeća ALBA, bio je tema javne rasprave, održane pred sjednicu Gradskog vijeća, na kojoj će biti razmatrani elementi produženja ugovora sa ovim komunalnim preduzećem, za budućih 20 godina.

Aktivista i povjerenik mjesne zajednice Brist, Hasan Kreho, upozorio je na moguće štetne odredbe ovog ugovora, s obzirom na loša iskustva koja građani već dvije decenije imaju sa ovim komunalnim preduzećem. Podsjetio je da Gradsko vijeće nikada nije razmatralo izvještaj o poslovanju ALBA-e, kao ni o vlasničkoj strukturi nekada zajedničkog preduzeća, u kojem su Grad Zenica i Komrad učestvovali sa ukupno 40 posto.

„Ni tako predložen ugovor nije zakonit, s obzirom da se usluge iz oblasti komunalne djelatnosti dogovaraju sistemom neposredne nagodbe, a ne prostim izborom odgovarajućeg preduzeća“, kaže Kreho, dodajući da ni materijal za javnu raspravu nije bio cjelovit i sveobuhvatan, što dovodi ljude u zabludu.

Jučer je sa ove javne rasprave od Gradskog vijeća zatraženo da glasaju protiv Prijedloga Ugovora za obavljanje komunalnih djelatnosti, te da donesu i potrebne izmjene postojeće, kako je istaknuto, diskriminirajuće Odluke o komunalnom redu, u kojoj stoji odreba da se „cijena troškova kućnog otpada formira prema površini stana“, a ne po masi.

„Već 20 godina Zeničani plaćaju paušal na računima Komunlanog preduzeća ALBA, nazvanog „naknada općini za deponiju“, u iznosu od tri marke mjesečno, što znači da su Zeničani do sada otplatili kredit za regionalnu deponiju Mošćanica. Pored toga, prema Zakonu o zaštiti potrošača BiH, nezakonito je naplaćivati usluge koje nisu obavljene, kao što je to slučaj sa računima ALBE, na koje se uvrštavaju i cijene odvoza kabastog otpada i to na mjesečnom nivou“, pojašnjava Kreho.

Jučer je dogovoreno da će grupa Zeničana, učesnika u javnoj raspravi, zatražiti prijem kod gradonačelnika Zenice u vezi sa ovom tematikom. (Sanja Stević)