Pogledajte program 24. MKM “Zeničko proljeće 2019.”

Od 20. marta do 12. aprila održat će se 24. Međunarodna kulturna manifestacija “Zeničko – proljeće 2019”. Program “Zeničkog proljeća” usvojio je Savjet za kulturu Grada Zenica, a sredstva za realizaciju programa osigurana su iz Budžeta Grada Zenica.

Program 24. MKM “Zeničko proljeće 2019”.