FOTO: Čimburijada i takmičenje u vrtiću “Abakus” za 120 mališana

Zeničani se svake godine 21. marta okupe na Kamberovića polju, uz obalu
rijeke, kako bi proslavili prvi dan proljeća uz čimbur, pjesmu i zabavne
aktivnosti.

Uprava vrtića “Abakus” ove godine je “Čimburijadu” organizirala u svom dovorištu za 120 djece, korisnika usluga ove ustanove, s ciljem njegovanja tradicije i upoznavanja djece sa ovom događajem. Svaka grupa je imala svoj termin boravka u dvorištu na “Čimburijadi”, gdje su proslavu počinjali “Zakletvom čimburijadi”, nakon čega su pravili čimbur, počastili se istim, te uz muziku i igre dobro se zabavili i uživali u proljeću. Održano je i takmičenje u nošenju jaja u kašikama gdje su u svojim grupama pobjede odnijela sljedeća djeca: Hamza Mukača, Dalija Duraković, Topić Natalija, Jelić Luka, Kadić Ema, Pojskić Nadja, Muharemović Nadja, Cimiratić Hena, Brkić Berina i Inić Džena.