UNZE: Svečano promovisano 18 doktora nauka

Na Univerzitetu u Zenici danas je u okviru prigodne svečanosti upriličena promocija 18 doktora nauka sa 6 fakulteta ove visokoškolske institucije.

Svečanosti u zgradi Ekonomskog fakulteta ,pored članova menadžmenta Univerziteta i dekana organizacionih jedinica, prisustvovali su brojni gosti i zvanice, kao i rodbina i prijatelji  doktoranata.

Rektor Univerziteta u Zenici, prof.dr. Damir Kukić je istakao, da je ovo potvrda kontinuiteta u bavljenju naučno-istraživačkim radom.

“Ovo nije samo veliki dan za akademsku zajednicu već za bh. društvo u cjelini, jer dobivamo novo znanje i struku”, kazao je Kukić.

Na Mašinskom fakultetu na čast doktora tehničkih nauka promovirani su Muvedet Šišić, Behar Alić, Mustafa Hadžalić, Muamer Terzić, Vehid Birdahić, Sanin Hasanić, Ekrem Bektašević.

Novi doktori nauka su i Alen Delić i Sedad Mušinović, Metalurško-tehnološki fakultet.

Na Filozofskom fakultetu na čast doktora društvenih nauka promoviran je Almir Sivro, dok je na čast doktora književno historijskih nauka promoviran Dženan Kos.

Ekonomski fakultet dobio je doktora ekonomskih nauka Ismeta Elezovića, dok je Pravni fakultet dobio doktore pravnih nauka, Benjaminu Londrc, Jasminu Đokić, Smaju Šabića i Ćamila Salahovića.

Na Medicinskom fakultetu na čast doktora zdravstvenih nauka promovirani su Bajro Torlak i Vildana Arnautović-Torlak. (Šerif Babić)