Održana sjednica Skupštine kantonalnog Saveza RVI

U sali Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u Zenici, danas je priređena 25. sjednica Skupštine kantonalnog Saveza ratnih vojnih invalida, kojom je predsjedavao Ferid Tukulić.

U ulozi gosta, delegatima Skupštine obratio se Esad Delić, predsjednik federalnog Saveza ratnih vojnih invalida, ocijenivši da se položaj ove populacije različito rješava u zavisnosti od finansijske moći pojedinih kantona.

“Smatram da to treba ujednačiti, jer smo kao pripadnici Armije BiH bili na istom zadatku u zajedničkim akcijama”, kaže Delić.

Pri tom je najavio da je jedan od narednih zadataka usklađivanje koeficijenta za obračun naknada koje pripadaju ovoj populaciji sa rastom prosječne plate u Federaciji BiH.

“Nakon 10 godina tek je prošle godine invalidnina odmrznuta i uvećana za 1,5 posto”, podsjetio je Delić. (Šerif Babić)