Na javni poziv za dodjelu sredstava za sport pristiglo 76 aplikacija

Na javni poziv Gradske uprave za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz budžeta za 2019. godinu, u iznosu od 750.000 konvertibilnih maraka, ukupno je pristiglo 76 aplikacija.

Nakon ocjenjivanja Komisija za sport donijela je odluku o raspodjeli sredstava.

Kako kaže v.d. pomoćnica gradonačelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, Sumea Mujkanović, riječ je o rekordnom novčanom iznosu iz Budžeta Grada Zenica namijenjenom za sport, a cijela procedura provedena je transparentno i po ranije usvojenim kriterijima.

Tako je za redovan rad i takmičenje klubova opredjeljeno 161.000, za redovan rad i takmičenje klubova osoba sa invaliditetom – 22.000, za klubove nosioce sportskih aktivnosti – 95.000, za rad i aktivnosti sportskih saveza – 55.000, za podršku sportskim manifestacijama – 59.000, za pokroviteljstvo održavanja manifestacija i takmičenja u prostorima kojima upravlja javno preduzeće – 120.000, te za rad i podršku pojedincima – 8.000 konvertibilnih maraka.

Ove godine po prvi put su opredjeljena sredstva i za trenažni proces, i to u iznosu od 130.000 KM.

Za interventna sredstva, koja odobrava gradonačelnik, predviđeno je 100 000 konvertibilnih maraka, a ovaj novac moći će se trošiti isključivo za organizovanje sportskih manifestacija koje su od interesa za grad i državu.(Rešad Šabanović)