Izmjena režima odvijanja saobraćaja na lokalnoj cesti M17 – Koprivna – M17

Grad Zenica putem Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove i Izvođači radova  JV Hering d.d. Široki Brijeg i BBM d.o.o. Sarajevo obavještavaju javnost i sve učesnike u saobraćaju da je za utorak 19.03.2019. godine planiran početak radova na “Sanaciji suženja lokalne ceste Koprivna –Spoj M17 sa izgradnjom potpornog zida”.

Realizacija ovog projekta je komponenta Sporazuma između Grada Zenica i Javnog preduzeća Ceste FBiH u cilju postizanja preduslova za realizaciju Projekta „Sanacija tunela Vranduk II i rekonstrukcija mostova Bosna IV i Bosna V“.

Zbog složene tehnologije izvođenja radova (sanacije klizišta), od utorka 19.03.2019. godine se vrši izmjena režima odvijanja saobraćaja na lokalnoj cesti M17 – Koprivna –M17 kako slijedi:

– na lokaciji izvođenja radova predviđena je totalna obustava saobraćaja;

– za lokalno stanovništvo saobraćaj iz pravca Nemile će se odvijati regionalnom cestom R445 do

“Plavog mosta” i dalje prema naseljenim mjestima lokalnom cestom;

-iz pravca Zenice za lokalno stanovništvo saobraćaj će se odvijati lokalnom cestom M17 – Ponirak-Koprivna do mjesta izvođenja radova;

– za lokalno stanovništvo Ponirka, Koprivne i Gladovića saobraćaj prema Nemili odvijat će se lokalnom cestom do “Plavog mosta”,te regionalnom cestom R445 do Nemile.

Grad Zenica i izvođač radova mole za razumijevanje i apeluju na učesnike u saobraćaju i lokalno stanovništvo da maksimalno poštuju privremenu gradilišnu signalizaciju i izmjenu režima saobraćaja.