Prezentacija projekta uzgoja povrća na balkonima

U okviru projekata koje realizuje Turska razvojna agencija (TIKA) planiran je projekat pomoći za domaćinstva-porodice koje žive u stambenim zgradama (penzioneri, nezaposleni, invalidi, osobe sa posebnim potrebama, isl).

Projekat proizvodnje povrća na balkonima predviđa dodjelu vertikalnih sistema za uzgoj.

Projekat će bit predstavljen u Sali GV Zenice,  18. marta 2018. godine u 16:00 sati.

Projekat, ispred Turske razvojne agencije (TIKA), predstavit će koordinator projekta prof.dr Lutvija Karić i mr. Petar Glamočlija. Nakon upoznavanja sa projektom, predviđeno je da zainteresirani popune UPITNIK/ANKETU na osnovu koje će se napraviti rang lista potencijalnih korisnika projekta.