Iz sredstava Eko fonda za projekte u 2019. godini planirano 1.100.000 KM

Na narednoj sjednici Gradskog vijeća Zenica planirana je rasprava o utrošku sredstava iz Eko fonda u 2018., te program utroška sredstava u 2019. godini.

Pomoćnica gradonačelnika za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove, Sabira Helvida, ističe da je u 2018. godini iz Eko fonda utrošeno 480.000 maraka za realizaciju nekoliko projekata.

I to za mjere energetske efikasnosti –projekat utopljavanja, čišćenje obalo-utvrde, rekreacionu zonu Babina rijeka, čišćenje korita Kočeve i Babine rijeke, uređenje izletišta Kula, te za projekat zamjene salonitnih krovova kroz izradu elaborata postojećeg stanja na području Grada Zenica. Sredstva su iskorištena i za izgradnju parkirališta za bicikle sa i bez nastrešnica, ugradnju podzemnih i kontejnera za tekstil, te za postavljanje klupa. Projekat koji nije do kraja realizovan je osvjetljenje pješačkih mostova. Za 2019. godinu na raspolaganju će biti 1.100.000 KM.

Prijedlog projekata, o čemu se moraju izjasniti vijećnici na narednoj sjednici, predviđa između ostalog izdvajanje po 100.000 maraka za uvođenje sistema javnih bicikala na području Grada Zenica, te za projekat zaštitne ograde uz obalu rijeke Bosne, zatim 65.000 maraka za nabavku natkrivenih solarnih klupa sa Wi-Fi mrežom i mogućnosti punjenja, kao i 70.000 maraka za postavljanje zaštitne ograde uz biciklističku stazu i šetnicu Blatuša. (Rešad Šabanović)