Broj nezaposlenih u BiH u januaru pao za 1.828 osoba

Nezaposlenost je smanjena u Federaciji BiH za 1.404 osobe (0,43 posto), u Republici Srpskoj za 67 osoba (0,07 posto) i u Brčko distriktu BiH za 357 osoba (3,82 posto).

U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31. januarom NKV radnika je 118.675 ili 27,38 posto, PKV-NSS 8.133 ili 1,88 posto, KV 139.235 ili 32,12 posto, VKV 1.860 ili 0,43 posto, SSS 122.160 ili 28,18 posto, VŠS 6.668 ili 1,54 posto i VSS 36.707 ili 8,47 posto.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 32,12 posto, te radnici sa SSS 28,18 posto.

U januaru je brisano ukupno 18.126 osoba sa evidencija službi zapošljavanja, a od tog broja zaposleno je 10.653 osoba.

Istovremeno je za 9.940 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 4.701 novog radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u decembru 2018. godine broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 817.375, a od toga su 349.183 žene. U odnosu na novembar 2018. godine broj zaposlenih osoba povećao se za 0,1 posto, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,4 posto.

Stopa registrovane nezaposlenosti za decembar 2018. godine iznosila je 34,7 posto i u odnosu na novembar 2018. godine smanjila se za 0,1 postotni poen, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

izvor: FENA/Klix.ba