U prva dva mjeseca 2019. uplaćeno 865.370.961 KM direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada

 

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – februar 2019. godine uplatili 865.370.961 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 65.919.238 KM više u odnosu na januar – februar 2018. godine ili iskazano u procentu više za 8,25%.

Uplate javnih prihoda u periodu januar – februar 2019. godine u odnosu na januar – februar 2018. godine prikazujemo u sljedećoj tabeli:

R.br. Kantoni januar–februar  2018. januar-februar  2019. index

jan-feb

19/18. (%)

razlika u KM učešće u ukupnoj naplati(%)
1. Sarajevski 295.766.255 328.107.395 110,93 32.341.140 37,92
2. Tuzlanski 124.162.646 133.338.478 107,39 9.175.832 15,41
3. Hercegovačko-neretvanski 100.677.145 108.226.415 107,50 7.549.270 12,51
4. Zeničko-dobojski 103.632.613 107.430.200 103,66 3.797.587 12,41
5. Srednjobosanski 62.150.389 71.229.901 114,61 9.079.512 8,23
6. Unsko-sanski 50.790.543 51.787.728 101,96 997.186 5,98
7. Zapadno-hercegovački 30.474.459 31.686.303 103,98 1.211.844 3,66
8. Kanton 10 14.578.875 14.444.701 99,08 -134.174 1,67
9. Bosansko-podrinjski 9.459.989 10.061.767 106,36 601.779 1,16
10. Posavski 7.758.808 9.058.071 116,75 1.299.263 1,05
  Ukupno 799.451.723 865.370.961 108,25 65.919.238 100,00

 

U periodu januar – februar 2019. godine u odnosu na januar – februar 2018. godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 23.625.375 KM, ili iskazano u procentu za 8,94 %. U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:

  • poreza na dobit u iznosu od 381.129 KM, što je više za 28,60% ili 10.982.123 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 25,95 % ili za 7.691.958 KM, dok je naplata poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija povećana za 37,58 % ili za 3.290.165 KM;
  • porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 560.358 KM, što je manje za 3,26% ili za 1.164.390 KM;
  • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 468 KM, što je manje za 28,78 % ili za 81.419 KM; 
  • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 215.568 KM, što je povećanje za 14,08 % ili za 9.653.058 KM;
  • naknade i takse naplaćene su u iznosu od 682.426 KM, što je manje za 2,05 % ili za 1.583.741 KM.

U periodu januar – februar 2019. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 576.955.030 KM, što u odnosu na isti period 2018. godine predstavlja povećanje za 42.250.345 KM ili iskazano u procentu za 7,90 %.

Naplaćeni doprinosi iznose:

  • doprinosi za PIO/MIO 682.381 KM;
  • doprinosi za zdravstveno osiguranje 993.185 KM;
  • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 279.464 KM.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 28. februar 2019. godine je 524.627 i u ovom broju zaposlenih nisu uključena lica koja prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu.

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja.

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te preduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu sa važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, na način da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozvamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.