Upravljanje deponijom “Rača” preuzet će ArcelorMittal?

Gradsko vijeće Zenica usvojilo je informaciju o postupanju pravnog savjeta gradonačelnika, shodno zaključcima sa tematske sjednice posvećene deponiji industrijskog otpada „Rača“. 

Informacija sadrži 4 mjere i radnje koje se trebaju realizovati u narednih 30 dana, a suštinski podrazumjevaju da u budućem periodu prostor odlagališta u cjelosti, zajedno sa pripadajućim zemljištem i infrastrukturom, pripada kompaniji Arcelor Mital.

Međutim, u ovoj kompaniji ističu da za njih mišljenje pravnog savjeta nije prihvatljivo, jer su svi detalji ranije definisani kupoprodajnim ugovorom sa Vladom F BiH.(R.Š.)