U februaru zaključeno 39 brakova

U mjesecu februaru 2019. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

– Matična knjiga rođenih 116

– Matična knjiga vjenčanih 39

– Matična knjiga umrlih 107

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenice.

Služba za opću upravu