Učenici OŠ “Ćamil Sijarić” obradovali štićenike JU “Dom-porodica” i “Dom za stara lica”

Da učenici svoje stečeno znanje potvrđuju i praktičnim primjerima pokazali su učenici OŠ “Ćamil Sijarić” iz Nemile.

Oni su zajedno sa svojim nastavnicama islamske vjeronauke Zahirom Šarić i Muneverom Grošo Muharemović organizirali humanitarnu akciju pod nazivom ” Slatkiš za svako dijete”. U sklopu ove akcije prikupljeno je 103 slatka paketića kog su učenici uručili štićenucima JU “Dom i porodica” u Zenici. Od preostalih sredstava upakovano je i 80 paketića kojeg su uručili korisnicima JU ” Dom za stara lica” u Zenici. “Ovim gestom učenici su praktično pokazali da slijede praksu posljednjeg Allahovog Poslanika i imaju saosjećanja sa onima kojima je pomoć potrebna”, – istakla je nastavnica islamske vjeronauke Zahira Šarić.