Novi termin javne rasprave o Nacrtu Regulacionog plana „Odmut, Jalija i Talića brdo“

Javna rasprava o Nacrtu Regulacionog plana „Odmut, Jalija i Talića brdo“ održaće se u srijedu 12. decembra 2018. godine, s početkom u 18,00 sati,  u velikoj sali Grada Zenica, Trg BiH, broj 6., za MZ „Sejmen“ i MZ „Jalija“.

Do promjene ranije zakazanog termina (10.12.2018. godine), došlo je zbog velike zainteresovanosti građana i nedostatka prostornih kapaciteta u prostorijama navedenih mjesnih zajednica.

Gradsko vijeće Zenica na sjednici održanoj 29.11.2018.godine, donijelo je Odluku o usvajanju Nacrta Regulacionog plana „Odmut, Jalija i Talića brdo“ i upućivanju na javnu raspravu u trajanju od 10 dana.

U cilju obezbjeđivanja uvjeta i mogućnosti učešća građana u donošenju Prijedloga Regulacionog plana „Odmut, Jalija i Talića brdo“, shodno Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata i Programu i planu aktivnosti za izradu Plana, pozivamo sve građane da prisustvuju Javnoj raspravi i svojim prijedlozima i sugestijama daju doprinos u donošenju istog.

Zbog neodržavanja javne rasprave u prostorijama MZ “Sejmen”, te prolongiranja iste za dva dana Javna rasprava će se održati prema programu javne rasprave od 03.12. do 15.12.2018.godine, a svoje primjedbe i sugestije građani mogu dostaviti u pismenoj formi putem pisarnice, Službi za urbanizam, Grad Zenica, sa naznakom „JAVNA  RASPRAVA“.