Na Dan državnosti konstituirajuća sjednica Upravnog odbora SSS BiH

Na Dan državnosti BiH, u nedjelju 25. novembra, u Srebrenici je planirano održavanje konstituirajuće sjednice Upravnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH, koja se organizuje u saradnji sa granskim sindikatom PPDIVUT-a.

Dnevnim redom, osim konstiuisanja Upravnog odbora, predviđeno je razmatranje Prijedloga Općeg kolektivnog ugovora za Federaciju BiH, Prijedloga Odluke o izboru članova Predsjedništva Saveza sindikata, te Prijedloga odluke o kriterijima i načinu imenovanja potpredsjednika, uz Odluku o izboru na ovu poziciju.

U okviru cjelodnevnog programa, predviđena je i posjeta Memorijalnom centru žrtvama srebreničkog genocida, te polaganje cvijeća na spomen obilježje i obilazak Muzeja.

Delegaciju Sindikata BiH, predvodit će predsjednik, Selvedin Šatorović, u delegaciji Sindikata Zeničko-dobojskog kantona je predsjednik Mirnes Isaković, a u delegaciji Sindikata profesionalnih fudbalera, Aldin Đidić. (Š.Babić)