Harmonizacija katastarskih podataka, građanima olakšan upis vlasništva posjeda

Od 2015. godine u FBiH provodi se usaglašavanje zemljišno-knjižnih i katastarskih podataka. Građanima je ovim projektom olakšan upis vlasništva posjeda jer neće biti opterećeni dodatnim  troškovima.

Zemljišno-knjižni ured u Zenici zaprimio je od početka projekta do danas, 32.511 predmeta koji se odnose na projekat harmonizacije, a podrazumijevaju katastarske općine KLOPČE, CRKVICE, ZENICA I, II i III. Zaključno sa 01. oktobrom u katastarskoj općini Klopče riješeno je 97 % predmeta, Crkvice  98,60% predmeta. U katastarskoj općini Zenica I riješeno je 90,40%, Zenica II 68,90% predmeta. 10,30% predmeta riješeno je u katastarskoj općini  Zenica III.

Prema podacima  angažovanih referenata na projektu registracije nekretnina, pri Federalnoj Geodetskoj upravi, u zeničkom zemljišno-knjižnom uredu od ukupnog broja zaprimljenih predmeta, od 01.10.2018. godine, riješena su 19.933 predmeta što znači da je harmonizacija podataka za zeničke katastarske općine Klopče, Crkvice, Zenica I i Zenica II uglavnom obavljena. Od Federalne geodetske uprave očekuju se podaci za objavu uspostave za katastarsku općinu Zenica III,  a građani će, takođe, imati rok 60 dana da prijave svoje pravo na nekretnine. Projekat harmonizacije zemljišno-knjižnih i katastarskih podataka finansira Svjetska banka.(Z.Ramić)