Obavijest o izmiještanju kontejnera za odlaganje odjeće i obuće

Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove Grada Zenica obavještava građane da je izvršeno izmiještanje kontejnera za tekstil sa lokacije ispred Javne ustanove Dom – porodica na lokaciju ispred Crvenog križa Grada Zenica, u ulici Bulevar Kulina bana.

Uzimajući u obzir neprimjereno ponašanje pojedinih građana i odlaganje komunalnog otpada u kontejnere za tekstil, te činjenicu da je postavljanje ovih kontejnera pilot projekat, kontejneri su izmješteni u cilju blagovremenog djelovanja.

Još jednom molimo građane da postupaju savjesno i u kontejnere za tekstil ne odlažu komunalni otpad jer se na taj način uništava i odjeća koja je namijenjena licima u stanju socijalne potrebe.