MEĐUNARODNI DAN DJETETA: “Svako dijete ima pravo na sretno djetinjstvo, svi imamo odgovornost da im u tome pomognemo”

U organizaciji Vijeća za djecu BiH koje djeluje pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH u Sarajevu je organizirana regionalna konferencija „Inkluzivno obrazovanje i aktivne politike za najbolji interes djeteta“.

Na Konferenciji u zgradi Parlamentarne skupštine BiH predstavnici relevantnih ministarstava, lokalnih i regionalnih organizacija i institucija kroz dva konferencijska panela razgovarali su o inkluzivnom obrazovanju i upotrebi romskog jezika, te o aktivnim politikama za najbolji interes djeteta kroz suzbijanje nasilja nad djecom.

U radu Konferencije su, u sklopu aktivnosti na obilježavanju Međunarodnog dana djeteta 20. novembra/studenog, učestvovali i predstavnici UNICEF-a BiH.

“Dvije glavne teme na Konferenciji su u fokusu rada UNICEF-a u BiH i širom svijeta i obje teme su odlična ilustracija potrebe da svi zajedno radimo na multidimenzionalan i harmoniziran način kako bismo bili sigurni da su sve potrebe djece podržane. To zahtijeva punu posvećenost različitih sudionika, od vlada, civilnog društva, škola, roditelja i svih ostalih” , kazao je Alwin Nijholt, zamjenik predstavnice UNICEF-a u BiH dodajući kako je mnogo toga što se može unaprijediti:

“Svako dijete ima pravo na sretno djetinjstvo i svi imamo odgovornost da im u tome pomognemo. To znači postavljanje prioriteta i investiranje u djecu”, kazao je Alwin Nijholt potcrtavajući važnost obilježavanja Međunarodnog dana djeteta:

“UNICEF BiH se priključio globalnom pokretu kroz raztličite događaje kakav je i ova Konferencija, ali i kroz globalnu kampanju #ObojiPlavo te vas sve pozivam da se pridružite tako što ćete nositi nešto plavo, podijeliti s nama fotografiju vašeg sretnog djetinjstva i voljeli bismo vidjeti da svaka djevojčica i svaki dječak u BiH i svijetu odrasta zdravo, sigurno, obrazovano i da im se omogući da ispune sve snove”.

Regionalna direktorica CARE International Sumka Bučan čestitala je UNICEF-u “na vidljivoj i uspješnoj Kampanji”:

“Mislim da nema osobe koja nije primijetila poruke iz Kampanje #ObojiPlavo, danas nosim plavo i drago mi je da svi možemo biti dio Kampanje”, kazala je na početku obraćanja Sumka Bučan.

“Današnja Konferencija posvećena je obrazovanju i zaštiti djeteta. Care je već duži niz godina uključen u podršku ženskim romskim organizacijama, organizacijama koja se bave pravima djeteta i omladinskim aktivizmom. Naš prioritet je ono što su prioriteti nacionalnih akcionih planova u svim državama u kojima radimo, a obrazovanje je jedan od najznačajnijih prioriteta jer su djeca naši najvažniji resursi”, istaknula je Sumka Bučan kazavši kako se svi trebaju potruditi da romski jezik bude uveden u obrazovni sistem:

“Potrebno je da ne samo djeca iz Romske populacije nego i svi ostali imaju priliku da uče romski jezik, i da se time doprinosi očuvanju bogate romske kulture i tradicije”.

Direktorica organizacije “Save the Children” za sjeverozapadni Balkan Andrea Žeravčić govorila je o rezultatima jednog od istraživanja kroz koje je djeci, u saradnji s organizacijama “World Vision” i “Hope and Homes for Children”, pružena prilika da iskažu svoje stavove o za djecu važnim pitanjima iz čega je proizašao “Manifest djece u BiH” s jasnim preporukama o tome šta djeca i mladi žele i šta ih brine, od zaštite okoliša, preko ugrožavanja njihovih prava pa do problema odlaska mladih:

“S obzirom da današnja Konferencija adresira i pitanje nasilja nad djecom, posebno bih podvukla da je vrlo jasno iz mišljenja i stavova koje smo dobili od djece da je pitanje nasilja u svim okruženjima, od porodice i doma do škole i zajednice jedno od gorućih pitanja koje su prepoznala djeca u BiH. Vjerujem da na ovoj Konferenciji danas imamo predane borce za unapređenje prava djece u BiH, i da svi zajedno možemo poslati zahtjeve odgovornima da se ispune očekivanja bar jednog od dječaka iz ovog istraživanja koji kaže: ‘Volio bih da svi ljudi u našoj zemlji, posebno najslabiji, osjete da država brine i voli svoje građane”, kazala je Andrea Žeravčić podsjetivši da se ne smiju zaboraviti djeca migranti i njihove porodice ističući kako je za ovu organizaciju UN Konvencija o pravima djeteta ključni dokument kojim se vode u baziranju i ostvarivanju vizije.