Predstavljanje naučnih radova o ekonomskom razvoju i prosperitetu BiH

Nastavljena je dvodnevna Međunarodna naučno-stručna konferencija Razvoj poslovanja 2018. i ekonomski izazovi zemalja u tranziciji.

Desetak naučnih radova, koji se tiču ekonomskog razvoja i prosperiteta Bosne i Hercegovine pristiglih na ovu konferenciju, bit će prezentovana danas u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Zenici. “Očekujemo da će radovi donijeti ozbiljne zaključke, preporuke i smjernice za ekonomski razvoj koje ćemo uputiti na adrese svih nivoa vlasti i biti im na raspolaganju”, kazao je profesor Nedžad Polić, jedan od domaćina konferencije. (B.D.)