Analiza Akcionog plana unapređenja položaja osoba sa invaliditetom

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona, priredila je danas panel-diskusiju o dosadašnjoj provedbi Akcionog plana unapređenja položaja invalida na ovom području.

Koalicija broji desetak udruženja koja okupljaju osobe sa invaliditetom. “Zajedno činimo značajan faktor u pregovorima s vladama oko pripreme propisa o položaju invalida”, ističe njen predsjednik, Selvedin Dedić.

Ocjena Koalicije je da je zakonski okvir, koji relugliše prava invalidnih lica, općenito dobar, ali da je problem u njihovoj provedbi. Stoga je danas poručeno vladama na svim nivoima da se značajnije posvete unapređenju položaja osoba sa invaliditetom.  (S.S.)