Uređeno izletište “Kula” u Mjesnoj zajednici Donje Babino

U sklopu podrške neprofitnim organizacijama za projekte u oblasti zaštite okoliša, Grad Zenica podržao je projekat uređenja izletišta “Kula” Lokalne akcione grupe “Babinci 100%”.

Uređenje ovog lokaliteta sastojalo se od čišćenja i zaravnavanja terena, te izrade i postavljanja stolova i šadrvana.

Izletište “Kula” je dugo vremena bilo neiskorišteno, a zahvaljujući Gradskoj upravi i aktivizmu lokalnog stanovništva dobilo je novi izgled.

Jedan od ciljeva podrške neprofitnim organizacijama je i podizanje svijesti o važnosti zaštite okoliša kao i povećanje aktivizma na lokalnom nivou.

Tokom obilaska izletišta članovi LAG “Babinci 100%” uručili su zahvalnice gradonačelniku Zenice Fuadu Kasumoviću i pomoćnici Gradonačelnika za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove Sabiri Helvidi, za unapređenje i razvoj turizma u Babinskom slivu.

Pored ove aktivnosti, Grad Zenica podržao je i projekat “Salonitni krovovi Grada Zenice”, u okviru kojeg je izrađen registar svih objekata kolektivnog stanovanja sa azbestnim krovovima, te projekat “Resurnog ekološkog centra ZDK”, koji podrazumijeva čišćenje obuhvata Babine rijeke.

Također, Grad Zenica će finansijski podržati i organizaciju osmog Međunarodnog naučnog simpozijuma o ekološkom menadžmentu i upravljanu tokovima materijala – EMFM 2018., koji se ove godine održava u Zenici, u periodu od 14-16. novembra.

Grad Zenica