UNZE domaćin 8. međunarodne konferencije EMFM2018

Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici će zajedno s Univerzitetom u Beogradu (Tehnički fakultet iz Bora) i Univerzitetom primijenjenih nauka iz Trira (Univerzitetski kampus Birkenfeld), od 14. do 16. novembra 2018. godine u hotelu Zenica u Zenici, organizirati 8. međunarodnu konferenciju Environmental and Material Flow Management (EMFM 2018).

S obzirom na trendove u pogledu klimatskih promjena i na politike EU-a u vezi s podizanjem nivoa zaštite okoliša, te cjelokupnim radom na održivom razvoju, EMFM 2018 ima za cilj pratiti nova naučna kretanja i podići nivo znanja i stručnosti u spomenutim oblastima u regionu Jugoistočne Evrope.