Počela isplata civilnih invalidnina za oktobar

Nalozi za isplatu civilnih invalidnina, tuđe njege i pomoći i invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za oktobar/listopad 2018. godine upućeni su prema bankama.

Federalno ministarstvo financija/finansija saopćilo je da je osiguralo sredstva za ove kategorije u ukupnom iznosu od 13.724.639,26 KM.