UIO BiH: U oktobru prikupljeno preko 700 miliona maraka indirektnih poreza

Uprava za indirektno oporezivanje prikupila je 705 miliona KM indirektnih poreza u mjesecu oktobru 2018. godine. To je prvi put od uspostave UIO da su prikupljeni mjesečni prihodi prešli 700 miliona KM.

U deset mjeseci 2018. godine Uprava za indirektno oporezivanje je po osnovu PDV-a, akciza, carina i putarina ukupno prikupila 6 milijardi i 332 miliona KM, što je više za 487 miliona KM ili 8,33% u odnosu na isti period 2017. godine kada su iznosili 5 milijardi i 845 milliona KM.

RASPODJELA PRIHODA ZA PERIOD JANUAR-OKTOBAR 2018. GODINE

Nakon što je UIO privrednicima izvršila povrat PDV-a u iznosu od 1 milijardu i 138 miliona KM,  neto prikupljeni prihodi, koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu januar-oktobar 2018. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 5 milijardi i 194 miliona KM. Tako su korisnici indirektnih poreza u 2018. godini dobili 403 miliona KM više u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa dobili u istom periodu 2017. godine.

Za finansiranje državnih institucija u periodu januar-oktobar 2018. godine raspoređen je iznos od 625 miliona KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko sa pripadajućim spoljnim dugom u periodu januar-oktobar 2018. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

 

01.01.-31.10. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Spoljni dug Doznačeno Spoljni dug Doznačeno Spoljni dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2018 2.271 481 1.118 261 146 6
2017 2.116 476 1.044 259 140 3
% promjene 7,34 1,11 7,03 0,75 4,39 75,21

 

Pored raspoređenih prihoda u tablici iznad, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva (0,10 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 6,5 miliona KM, Republika Srpska 4,3 miliona KM i Distrikt Brčko 0,2 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu.

Uprava je shodno Odluci Upravnog odbora UIO o privremenoj raspodjeli prihoda od putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva, broj: UO 02-16-16-2/18, sredstava od putarina u iznosu od 0,25 KM po litri derivata,, zaključno sa 31.10.2018. godine, raspodjelila u iznosu od 242.999.818,60 KM (90% prihoda od putarine) korisnicima kako slijedi:

  • Federaciji BiH raspoređen je ukupan iznos od 143.369.892,97 KM (59,00%),
  • Republici Srpskoj raspoređen je ukupan iznos od 94.769.929,25 KM (39,00%),
  • Brčko Distriktu BiH raspoređen je ukupan iznos od 4.859.996,37 KM (2,00%).