Poticaj proizvodnji jagodičastog voća – podnošenje zahtjeva do 30.11.2018. godine

Shodno lzmjenama i dopunama Programa mjera za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području Grada Zenica u 2018. godini broj: 01-01-49-2968/18 od 18.10.2018. godine usvojenog od strane Gradskog vijeća, Služba za privredu i upravljanje razvojem obavještava poljoprivredne proizvođače da mogu podnijeti zahtjeve za ostvarivanje prava na poticaj proizvodnje jagodičastog voća do 30.11.2018. godine.

Obrasci zahtjeva sa propisanom dokumentacijom mogu se preuzeti na Protokolu Grada Zentca i u kancelarijama  broj 319 i 322.

Sve informacije vezane za podnošenje zahtjeva mogu se dobiti u kancelariji broj
322 ili na broj telefona 032/447-706.

– Izmjene i dopune Programa mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2018. godini na području Grada Zenica pogledajte ovdje.