Poziv na sastanak privrednika Zenice i predstavnika Porezne uprave ZDK

Udruženje poslodavaca Zenica, u saradnji sa Poreskom upravom ZDK, organizuje Dane otvorenih vrata sa predstavnicima Poreske uprave ZDK.

Ovo je prvi u nizu zajedničkih sastanaka s predstavnicima Poreske uprave ZDK, i privrednika Grada Zenica, koji će biti održan u srijedu, 17. oktobra, 2018. godine u Hotelu „Zenica“, sa početkom u 14:00 sati.

Sastanku i otvorenom razgovoru će ispred Poreske uprave ZDK prisustvovati Sabahudin Ibrahimagić, v.d. direktor Poreske uprave ZDK, Harun Rizvanović, šef Odsjeka za edukaciju i registraciju i Semina Kustura Imamović, v.d. šefica Poreske uprave ZDK, ispostava Zenica.

Tema sastanka i razgovora će biti otvorena diskusija i problemi sa kojima se susreću privrednici vezano za aktuelne teme: problematika sa porezima za Freelancere, pokloni u novcu po kantonalnom propisu, registracija firme – poteškoće i problemi i porez po odbitku, licence, software-i i sl.