Grad Zenica kontroliše kvalitet novopostavljenog asfalta

S ciljem unaprijeđenja kvalitete izvedenih radova ali i transparentnog poslovanja Gradske uprave Zenica, u skladu sa Odlukom gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, prvi put se vrši laboratorijsko ispitivanje uzoraka asfaltne mase i uzoraka kolovoza iz ugrađenog sloja.

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH i provedenog direktnog sporazuma posao laboratorijskog ispitivanja uzoraka asfaltne mase i uzoraka kolovoza 19. januara 2018. godine potpisan je sa preduzećem “SAC Testing & Consulting” d.o.o. Sarajevo.

Prema ovom ugovoru, pomenuto preduzeće će sa deset lokacija koje odredi Grad Zenica, odnosno Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove s ciljem potvrđivanja kvalitete i osobina završnog asfaltnog sloja izvršiti laboratorijsko ispitivanje uzoraka asfaltne mase i uzoraka kolovoza.

“Uz postojeću kontrolu radova koje vrši nadzorni organ, ove godine premijerno se od strane investitora, u našem slučaju Grada Zenica, izvodi kontrola stanja izvedenih radova”, kaže Sabira Helvida, pomoćnica gradonačelnika za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove.

Predmet kontrole uzoraka asfaltne mase i uzoraka iz kolovoza, ovih su dana i novoasfaltirani putni pravci u Babinskom slivu.

Gradska uprava Zenice na čelu sa gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem i ovu priliku koristi da informiše javnost da se sredstva svih građana Zenice iz gradskog budžeta troše u skladu sa planiranim aktivnostima i da se s istim postupa pažljivo i domaćinski.