Započeo proces skrining – pregleda lokomotornog sistema učenika OŠ ZDK-a

Institut za zdravlje i sigurnost hrane započeo je proces skrining-pregleda lokomotornog sistema učenika osnovnih škola na području kantona.

Povod je ranije obavljeno istraživanje koje je potvrdilo da djeca dnevno sjede više od 6 sati u školskim klupama, te da nose pretrpane školske torbe.

Skrining za rano otkrivanje poremećaja lokomotornog sistema obavlja se u dva dijela, a nakon pregleda se daje uputnica, odnosno preporuka za dalju dijagnostičku obradu kod ljekara porodične medicine, te kod fizijatra ili ortopeda. (R.Š.)