Održana javna rasprava o uticaju na okoliš buduće Toplane

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u Zenici je danas organizovalo javnu raspravu o Studiji o procjeni uticaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole ArcelorMitalu, za izgradnju postrojenja za proizvodnju toplote, električne energije i komprimiranog zraka u Zenici.

Konsultant u izradi Studije je jedna zagrebačka firma, a u njeno i u ime grupe autora, danas je prezentovao profesor doktor Šefket Goletić, ustvrdivši da bi izgradnjom ove Toplane bilo bitno poboljšano stanje kvaliteta okoliša u Zenici.

“Supstitucijom oko 150.000 tona uglja emisije sumpor dioksida i prašine u zrak sveli bismo ispod graničnih vrijednosti, smanjili bi za 9,5 hiljada kubnih metara po satu i količinu tehnoloških otpadnih voda u rijeke, a ukinuli bi i taložne bazene i deponiju uglja, te bitno rasteretili saobraćaj prema Tetovu”, ističe profesor  Goletić. (V.J.)