BZK Preporod organizovao 6. Likovnu koloniju “Stara Bosna”

Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” Zenica realizuje svake godine Likovnu koloniju,pod nazivom “Stara Bosna”.

Likovna kolonija se realizuje u povodu obilježavanja Povelje Kulina bana. Cilj kolonije je da se slikarskim djelima sa historijskim motivima pobudi interes za hiljadugodišnju historiju Bosne i Hercegovine , te da se na taj način razvijaju patriotska osjećanja kod mladih. Želimo reći da slikari “pišu”,odnosno prikazuju, na svoj način historiju Bosne i Hercegovine.

Likovna kolonija se organizuje u saradnji s Preporodima iz drugih gradova. Na 6.Likovnoj koloniji , koja je realizovana od 21.9.-23.9.2018.godine , učestvovalo je 14 umjetnika iz Zenice,Vareša,Žepča,Novog Travnika i Travnika. I ove godine koloniji su se pridružila tri učenika Mješovite srednje škole iz Travnika ,zajedno sa svojim profesorom. Inače ,najmlađi učesnik je bio učenik 3.razreda OŠ “Edhem Mulabdić”, Emin Kurt Pašalić,koji je na svoj način prikazao ljepotu Vranduka.

Pored ljepota Vranduka,učesnici su se mogli upoznati sa historijom i tradicijom Vranduka.Na likovnoj koloniji nastalo je 18 vrijednih likovnih dijela ,koja će biti prikazana na izložbama u Zenici,Travniku, Varešu i Žepču.Prva izložba predviđena je za 25.novembar u Varešu,na kraljevskom Bobovcu, gdje već nekoliko godina Preporod BiH,  zajedno sa Preporodima iz Vareša ,Zenice i Visokog, obilježava Dan državnosti. (S.H.)