U Bosni i Hercegovini 300 preduzeća posjeduje FSC certifikat

Drvna industrija u Bosni i Hercegovini je tradicionalno jedna od najrazvijenijih privrednih grana, prvenstveno zbog toga što su šume jedan od najvažnijih prirodnih resursa u državi. Prema posljednjim podacima, šume i šumska zemljišta u BiH obuhvataju površinu od 3.231.500 hektara što predstavlja 63% ukupne površine BiH. Kako bi se iskoristili ti prirodni resursi, vlasti u BiH pokrenule su konkretne aktivnosti za izradu strategije za rast izvoza i razvoja drvoprerađivačke industrije za razdoblje od 2018. do 2022. godine. Također, posljednjih godina zabilježena su i direktna strana ulaganja u drvoprerađivački sektor. Odlučujući faktori za ovakva ulaganja bili su niži troškovi rada, ali i kvalitetna drvna građa, koja je u većini zemalja Zapadne Evrope zbog velikog stepena iskorištenosti – rijetkost.

Navedene činjenice pozitivno su utjecala na rast drvoprerađivačke aktivnosti u Bosni i Hercegovini, koja je u oblasti drvne industrije za četiri mjeseca ove godine ostvarila izvoz veći od 400 miliona KM ili za dva posto više nego u istom periodu prošle godine. 2017. godine u BiH unutar drvne industrije ostvaren je izvoz vrijedan 1,3 milijarde KM, što je za 9,2 % više nego 2016. godine. U strukturi izvoza najveće učešće ima namještaj 37,7 % ili više od 505 miliona KM. Pokrivenost uvoza izvozom je caa 350%

Istovremeno, na svjetskom nivou raste svijest o ekološki odgovornom korištenju šumskih resursa, te mnoge zemlje uvode zakonske regulative u cilju zaštite i unaprjeđenja šuma kao jednog od najsloženijih eko-sistema. Jedna takva regulativa je Direktiva Evropske Unije broj 995/2010 ili European Union Timber Regulation koja ima za cilj sprečavanje prometa i trgovina ilegalnim drvetom na teritoriji EU. Ovakvim zakonskim regulativama naravno podliježu proizvođači i trgovci proizvodima od drveta.

Kako bi spremno odgovorila na zahtjeve evropskog tržišta, u pogledu ekoloških standarda i održivog razvoja, drvna industrija u Bosni i Hercegovini aktivno slijedi trendove u certifikaciji drvnih proizvoda. U cilju zadovoljenja uslova koji vladaju na međunarodnom tržištu i osiguravanju uspješnog poslovanja, te opstanka na zahtjevnom tržištu, subjekti iz drvne industrije se sve češće odlučuju za uvođenje FSC certifikata. Danas oko 300 preduzeća u BiH posjeduje FSC certifikat što postaje svojevrsna putovnica proizvodima od drveta za pristup međunarodnim tržištima.

FSC (Forest Stewardship Council) je nezavisna, nevladina i neprofitna organizacija uspostavljena s ciljem promoviranja odgovornog upravljanja svjetskim šumama. Jedan od zadataka FSC organizacije je uspostava standarda čijom primjenom se osigurava promoviranje ekološki odgovornog, društveno korisnog i ekonomski održivog upravljanja svjetskim šumskim resursima. Osnovna ideja je da se uz pomoć podizanja ekološke svijesti potrošača podstakne dugoročno upravljanje šumama uz poštivanje potreba sadašnjih i budućih naraštaja.

Prema FSC standardima mogu se certificirati i proizvođači svih drugih proizvoda čije je porijeklo iz certificiranih šuma (npr. med, gljive, pluto, papir itd.).

(Akta.ba)