Sanacija puta Perin Han – Palinovići

Nakon oštećenja puta Perin Han – Palinovići u toku su radovi na njegovoj sanaciji. Naime, ovaj dio puta je uništen tokom izvođenja radova na koridoru Vc.

U sklopu izgradnje autoputa koridora Vc, lokalni put od naselja Perin Han do Palinovića, a koji se koristi kao pristupni put za izvođenje radova, uništili su teške mašine i kamioni. Mještani su ukazali na ovaj problem, a izvođači radovi su, počeli da saniraju nastala oštećenja.

Ovom prilikom, izvođači radova asfaltirali su oko 200 metara puta, a stanovnici ovog naselja, zahvalni su na sanaciji istog.

Sanacija je izvršena u sklopu sporazuma koji je potpisao gradonačelnik Fuad Kasumović po kojem su izvođači radova dužni sanirati sva nastala oštećenja na putevima koje koriste prilikom izvođenja radova. (D.S.)