CIK BiH utvrdio visinu naknada za rad biračkih odbora

CIK Bosne i Hercegovine je donio Odluku o visini naknada za rad biračkih odbora na Opštim izborima 2018. godine. Određene su visine naknade za rad redovnih biračkih mjesta i rad mobilnih timova.

Predsjedniku biračkog odbora će biti isplaćeno 110 maraka, članu 80 maraka, zamjeniku predsjednika nagažovanom na dan provođenja izbora 55 maraka, zamjeniku člana anagažovanog na dan provođenja izbora 30 maraka i zamjeniku predsjednika odnosno člana koji nije angažovan na dan provođenja izbora će biti isplaćeno 20 maraka.

Predsjednik mobilnog tima će dobiti naknadu od 80 maraka, dok će član dobiti 60 maraka, zamjenik predsjednika angažovanog na dan izbora 50 maraka, zamjenik člana koji je angažovan na dan izbora 25 maraka i zamjenik predsjednika odnosno člana koji nije angažovan na dan izbora će dobiti 20 maraka.

ba.n1info.com