Završena obuka za mentore praktične nastave

Sedamnaest polaznika seminara za mentore praktične nastave iz preduzeća sa prostora Zeničko dobojskog kantona, danas je svečano dobilo certifikate o uspješno završenoj višednevnoj obuci, koju je u Zenici organizovala Privredna komora ovog kantona.

Cilj obuke bio je usavršiti znanje, vještine i kompetencije mentora iz preduzeća, sa kojima srednje stručne škole realizuju praktičnu nastavu, kako bi i srednjoškolaci u tim školama dobili kvalitetnije obrazovanje i vještine za rad nakon završetka svog školovanja.

Ovu aktivnost Privredna komora ZDK organizovala je u sklopu projekta Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja na prostoru ovog kanotna, kojeg realizuju u okviru programa PrilikaPlus, uz podršku švicarske Vlade,i to u cilju boljeg usklađivanja obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada, na čiju potrebu poslodavci sa ovog prostora stalno ukazuju.