Pravna pomoć kandidatkinjama na BH izborima 2018

Besplatna pravna pomoć ženama je od osnivanja  Centra ženskih prava 1996. godine kontinuirana aktivnost koja se modifikuje u skladu sa potrebama. Metodologija rada prilagođava se u zavisnosti od ciljane grupe i oblasti prava – bilo da se radi o žrtvama nasilja i narušenim porodničnim odnosima, radnom pravu, socijalnim pravima, pravima civilnih žrtava rata, diskriminaciji i mobingu.

Zastupanje rodno pravednog i anti-diskriminatornog koncepta u svim društvenim odnosima, za bolji položaj žena u BiH ugrađeno je u našu misiju. Prije 5 godina namjenski smo dodatno osnažile kapacitet organizacije, i besplatne pravne pomoći kao programske aktivnosti, u oblasti zaštite od diskriminacije i mobinga. Kao dio koalicije koju čine Fondacije Infohouse, Fondacija CURE i Udruženje žena Grahovo, u okviru kampanje *„Skini lažno lice politike“ *Centar ženskih prava pružaće *specijaliziranu pravnu pomoć ženama kandidatkinjama na BH izborima 2018*. Kampanja ima za cilj ohrabriti kandidatkinje da prijave kršenja njihovih prava omogućavanjem besplatne pravne podrške tokom i nakon izbornog procesa.

Pravni tim koji će pružati podršku kandidatkinjama će imati kancelarije u Zenici i Sarajevu, a mobilni tim omogućiće dostupnost i izvan ova dva centra. Aktiviran je i link za online pravnu pomoć.