Seminar za mentore praktične nastave iz preduzeća

U Zenici je danas počeo višednevni seminar za mentore praktične nastave iz preduzeća. Dio je to projekta “Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja” na prostoru ovog kantona kojeg Privredna komora ZDK realizuje u okviru Programa  PrilikaPlus, podržavanog od švicarske Vlade.

“Ovu aktivnost realizujemo na osnovu iskazanih potreba poslodavaca sa ovog prostora, koji konstantno ukazuju na neusklađenost obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada i na nedovoljan stepen znanja, vještina i kompetencija radne snage, a unaprijediti upravo ta znanja i vještine, prvo mentora iz preduzeća, sa kojima srednje stručne škole realizuju praktičnu nastavu, a potom i srednjoškolaca u stručnim školama, ciljevi su ove obuke”, navodi Dijana Babić, direktorica sektora za industriju i projekte PK ZDK. (V.Jovanović)