Izvještaj iz matičnog ureda Grada Zenica – avgust 2018. godine

U mjesecu avgustu 2018. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

– Matična knjiga rođenih 118

– Matična knjiga vjenčanih 110

– Matična knjiga umrlih 96

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.

Služba za opću upravu Grada Zenica