CCI o radu Skupštine i Vlade ZDK

Centri civilnih inicijativa predstavili su danas mandantni izvještaj o monitoringu rada Skupštine i Vlade Zeničko dobojskog kantona u prethodne 4 godine.

Uz visok intenzitet rada, Skupština ZDK je po produktivnosti na petom mjestu kantonalne ljestvice, a u najznačajnijem poslu jedne skupštine, usvajanju zakona, doživjela je težak pad u odnosu na ujednačene rezultate u prethodna dva mandata,napomenuo je Ivica Ćavar,projekt menadžer Centara civilnih inicijativa.

Mandat 2014-2018. u ZDK ostat će upamćen po jakoj simboličkoj gesti zastupnika Skupštine koji su se, vođeni osjećajem socijalne osjetljivosti, odrekli plata i nekih iritantnih privilegija, koje vlasti širom BiH još uvijek koriste. Relativno je niska i realizacija strategija, a za razliku od programa rada, u usvajanju budžeta nema pozitivnih pomaka. Aktivnost zastupnika bila je na zavidnom  nivou.

Nedavno donesena Strategija omladinske politike pomalo je zakašnjela reakcija na krajnje zabrinjavajući talas odliva mladog i radno sposobnog stanovništva iz zemlje,ukazuju u CCI-a.

Vlada ZDK u aktuelnom mandatu pokazala je visok stepen socijalne osjetljivosti,ali izrazito nizak stepen rodne osjetljivosti,istakla je Ana Lučić iz CCI-a.

Vlada ZDK nijednom u toku aktuelnog mandata, nije utvrdila svoje obaveze u vezi budžeta na vrijeme. Od 4 programa rada, donesena u toku aktuelnog mandata, samo posljednji, program za 2018. godinu, donesen je na vrijeme, prije početka godine na koju se odnosi.

Vlada ZDK je treća po broju razmotrenih mjera,ali kvantitet ne rađa nužno i kvalitet,jer je procenat važnih mjera,u ukupnoj masi vrlo nizak. U odnosu na početak mandata aktuelne vlasti ZDK,vanjski dug je smanjen,unutrašnji dug je povećan,a prosječna plata je povećana,navodi se u izvještaju CCI-a. Neadekvatni planovi i loša realizacija planiranih obaveza,rezultirali su neusvajanjem nekih mjera koje su dobro kreirane i pravilno implementirane mogle pozitivno uticati na kvalitet života građana ZDK. No, tokom mandata donesene su i neke izuzetno značajne, pored strategija, tu su u mjere iz sfere pronatalne politike i one kojima je pokazana određena socijalna osjetljivost prema „ranjivim kategorijama“ stanovništva. Radi se o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, te donošenje kantonalnog akcionog ekološkog plana za period 2017-2025. godina, a tu je i Zakon o oslobađanju mladih poreza na promet nekretnina. (Š.Babić)