Zakazana javna rasprava po okolišnoj dozvoli za buduću Toplanu

Federalno ministarstvo okoliša i turizma pozvalo je zainteresovane stanovnike Grada Zenica i sve ostale zainteresirane subjekte i cjelokupnu javnost na javnu raspravu o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju postrojenja za proizvodnju toplote i električne energije i komprimiranog zraka u Zenici.

Javna rasprava koja će se održati u ponedjeljak, 24. septembra tekuće godine u velikoj sali Grada Zenica.

Prema dnevnom redu,planirana je Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole,Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš,te
pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Dokumentacija za ocjenu Studije o procjeni uticaja na okoliš dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Studiju o utjecaju na okoliš je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma. (Š. Babić)