Grad Zenica sa 130 hiljada KM finansira projekte nevladinog sektora

Služba za boračko – invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti Grada Zenica, okončala je javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu raspodjele budžetskih sredstava za 2018. godinu.

Učešće u ovom javnom pozivu je bilo otvoreno na jednakim osnovama za sve formalno registrirane organizacije civilnog društva, odnosno udruženja građana na području Grada Zenica, u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, s tim da se projekti moraju realizovati na području Zenice.

Komisija za odabir projekata je izvršila detaljnu provjeru svih prispjelih aplikacija, utvrdila potpunost traženih dokumenata, bodovala ih i rangirala.

Planirana sredstva po ovom Javnom pozivu su 130 000 KM.(M.Imamović)