Gradsko vijeće prihvatilo Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Grada Zenica za 2018. godinu

 

Gradsko vijeće Zenice na današnjoj sjednici prihvatilo je Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Grada Zenica za 2018. godinu. Za prijedlog je glasalo 16 vijećnika, jedan je bio protiv te 11 suzdržanih. Usvojen je i izvještaj o izvršenju Budžeta u prvih šest mjeseci tekuće godine, te prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2018.

Vijeće će do kraja sjednice između ostalog odlučivati o Odluci o davanju garancije Grada Zenica na zaduženje ZDK po Ugovoru o zajmu između BiH i dvije evropske banke za projekat „Plava voda“, kao i Odluci o prihvatanju granta Vlade Švicarske Konfederacije.

U dnevnom redu je i Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Trg rudara“, odnosno Prijedlogu Odluke o pristupanju izradi izmjene Regulacionog plana Centar 2.

Vijećnicima će biti predočen i Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju dijela puta Zenica -Babino, dionica Kamenolom – Kula, Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za gradnju i rekonstrukciju ulice Muhameda Seida Serdarevića, te Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem licitacije u Radnoj zoni Zenica 1. (S.H.)