U aktivnosti na razvoju energetskog sektora potrebno uključiti lokalne zajednice

Centar za ekologiju i energiju u kooperaciji sa Fondacijom Hajnrih Bol i zeničkim Udruženjem Eko forum organizatori su sastanka fokus grupe u okviru projekta „Energetska politika za zaštitu klime“.

Ovom prilikom razgovaralo se o strateškom putu i viziji razvoja energetskog sektora u BiH, uključujući i tranziciju sektora ka dekarbonizaciji.

Učesnici sastanka imaju samo jedan cilj, a to je kako smanjiti zagađenje. Jedno od najboljih rješenja je usvajanje strategije i zakonskih podakata iz oblasti energetske efikasnosti i štednje energije, rečeno je danas u Zenici.

U ovoj fokus grupi su ljudi koji mogu ponuditi rješenja kako da poboljšamo energetsku efikasnost, kako bismo smanjili zagađenje i ostvarili ekonomske uštede, – izjavio je ovom prilikom Samir Lemeš iz zeničkog Eko foruma.

Ohrabruje, kaže on, činjenica da je na području Zenice sve više pozitivnih primjera, od Studentskog centra, čija se zgrada utopljava, Kantonalne bolnice, u koju će biti uložena milionska sredstva za poboljšanje energetske efikasnosti njenih objekata, pa do raspisivanja javnog poziva Gradske uprave za sufinansiranje projekata utopljavanja stambenih zgrada. No, s druge strane, ostaju otvorena mnoga pitanja, kao što je način tarifiranja gradskog grijanja, koji nije pogodan za uštedu energije.

Tokom sastanka moglo se čuti kako je Bosna i Hercegovina ranije usvojila okvirnu energetsku strategiju. Međutim, na osnovu ovog dokumenta nije moguće planirati i implementirati strategiju razvoja.

U izradi postojećih dokumenata ne samo da nisu učestvovali građani i nevladin sektor, nego ni lokalni stručnjaci i eksperti, a opšta je ocjena da je sve urađeno na brzinu, kako bi se samo otvorio pristup IPA fondovima.

Učesnici sastanka poručuju da se mora osmisliti sistematično uključivanje lokalnih zajednica u izradu ovakvih dokumenata, kao što je to u državama Evropske unije. U suprotnome, energetska strategija ostaće mrtvo slovo na papiru. (Rešad Šabanović)