Okončan Javni poziv za dodjelu sredstava za sport

Završen je Javni poziv za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Grada Zenica za 2018. godinu. Prema informacijama koje smo dobili u Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti zaprimljeno je 77 aplikacija sportskih kolektiva, udruženja i društava čije prijave će razmatrati Komisija za sport te sredstva rasporediti u skladu sa ranije utvrđenim principima i kriterijima. U Gradskom budžetu za ove namjene u tekućoj godini opredjeljeno je 550 hiljada maraka, s tim da je od ovog iznosa oko 100 hiljada maraka namjenjeno za održavanja sportskih objekata koji koriste zenički kolektivi. Pored toga sa budžetske pozicije Transfer za sport bit će sufinansirane organizacije manifestacija koje su od posebnog značaja za Grad i sportske kolektive, te će u konačnici klubovi za koje Komisija utvrdi da zadovoljavaju potrebne uslove međusobno podjeliti, u skladu sa kriterijima, iznos od oko 400 hiljada KM.   (S.H.)