Najmanje plate u BiH imaju ugostitelji, najviše su u finansijskim i djelatnostima osiguranja

Prosječna neto plata u BiH u decembru prošle godine iznosila je 862 KM i nominalno je viša za 0,6 posto u odnosu na prethodni mjesec, a za 1,1 posto u odnosu na decembar 2016. godine.

Najniža prosječna neto plata od 544 KM bila je u djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane, dok je u građevinarstvu iznosila 559 KM, a u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima 600 KM, podaci su Agencije za statistiku BiH, prenosi Oslobođenje.

U finansijskim i djelatnostima osiguranja prosječna neto plata u decembru iznosila je 1.487 KM, u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji 1.343 KM, dok je prosječna neto plata u sektoru informacija i komunikacija iznosila 1.232 KM. Prosječna bruto plata u BiH u decembru 2017. godine iznosila je 1.340 KM i nominalno je viša za 0,6 posto u odnosu na novembar, a za 1,1 posto u odnosu na decembar 2016. godine.