A-SDA: Vladajuće strukture omogućile “minhenskim brigadama” da se enormno obogate

Predsjednik Kantonalnog odbora Stranke demokratske aktivnosti A-SDA ZDK, mr. Ramo Isak sa saradnicima, bio je jučer u radnoj posjeti općinskim organizacijama Stranke privredne aktivnosti u Zavidovićima, Maglaju i Doboj Jugu.

Informisao se o životnim problemima i potrebama građana sa područja ovih općina. Predsjednici općinskih organizacija Stranke upoznali su predsjednika, Ramu Isaka, sa tokom realizacije programskih zadataka u cilju dobijanja povjerenja birača i omogućavanja Stranci demokratske aktivnosti da preuzme teret odgovornosti za prosperitet građana navedenih općina i Kantona u cjelini, saopšteno je danas iz A-SDA.

Konstatovano je da je Stranka kadrovski ojačala i omasovila na ovom području. Predsjednik A-SDA, Ramo Isak, izrazio je zadovoljstvo činjenicom da građani u Stranci demokratske aktivnosti vide jedinu ozbiljnu alternativu vladajućoj strukturi. Iskazana je programska i kadrovska spremnost Stranke da zaustavi privredni kolaps koji je nastao kao posljedica brutalne pljačke u privatizaciji preduzeća koja su bila u vlasništvu građana kao nosilaca državnog suvereniteta i vlasništva, kaže se u saopštenju.

U režiji vladajućih stranaka opljačkana su preduzeća u formi privatizacije i pretvaranja društvenog vlasništva u privatno. Kao alternativu građani su dobili ponudu da odlaze iz zemlje trbuhom za kruhom i švedski sto u vidu kontejnera, dok su vladajuće strukture omogućile „minhenskim brigadama“ da se nezakonito enormno obogate.

Stranka demokratske aktivnosti pozvala je “sve poštene građane, posebno mlade, branioce i članove njihovih porodica da se priključe programskoj orijentaciji Stranke i daju svoj doprinos u očuvanju naše domovine kroz ostvarivanje pravne države, vladavine prava, morala, čestitosti, poštenja i stručnosti nosioca funkcija na svim nivoima”.