Isporuka grijanja normalna, problemi uobičajeni

U Javnom preduzeću „Grijanje“ Zenica tvrde da je isporuka toplotne energije za grijanje grada uredna i uobičajena za aktuelne vremenske prilike, te da nema većih problema.

Gradu se, i to u sve dijelove isporučuje oko 48 megawata, pri čemu bude kratkotrajnih odstupanja, ali najviše za 5 megawata, – kazao je u razgovoru za RTV Zenica, Suad Kaknjo, direktor preduzeća.

Problemi mogu biti lokalnog karaktera u pojedinim objektima, ukazuje Kaknjo.

Dodaje da na terenu svakodnevno ima intervencija, pri čemu je najčešće uzrok unutrašnja instalacija. Građani se najčešće žale na slabo grijanje u kupatilu, gdje se često ugrađuju kombinovani bojleri. Osim toga, na završnim spratovima često se ozrake sijeku, tako da je onemogućeno ozračivanje instalacija u postanicama.

U kompaniji ArcelorMittal je pojašnjeno da je protekle noći bilo određenih oscilacija u isporuci toplotne energije, ali je od jutros vraćen nivo od oko 48 megawata.

Kotao broj 2 je u funkciji, dok je kotao broj 1 u rezervi. (Š.B.)